Over ons

Wekelijks vindt op dinsdag- en donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur het inloopspreekuur plaats. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen tot 20:45 uur.

Werkwijze

Bij binnenkomst vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Voorafgaand aan het gesprek wordt door middel van het intakeformulier bepaald welke adviseurs uw zaak in behandeling nemen. De juridisch adviseurs worden bijgestaan door kwaliteitsmedewerkers (ervaren collega’s) en advocaten en/of juristen met veel praktijkervaring. Deze hulplijnen zijn altijd bereikbaar voor de juridisch adviseurs om vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het oplossen van de juridische vraagstukken.

Rechtsgebieden

Rechtswinkel Eindhoven kan u bij veel juridische vragen en problemen voorzien van advies en/of informatie. Vragen over belastingrecht, ondernemingsrecht en strafrecht nemen wij niet in behandeling.
Hieronder ziet u een overzicht van mogelijke onderwerpen waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

Werk:  arbeidsovereenkomsten, CAO’s, (dreigend) ontslag, re-integratie, rechten en plichten bij ziekte en pensioenopbouw;

Consument:  retourneren aankoop, garantie, algemene voorwaarden, incasso’s en contracten;

Familie:  echtscheiding, adoptie, alimentatie, omgangsregeling, huwelijk/geregistreerd partnerschap en erkenning kinderen;

Inkomen:  werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen;

Erven en schenken:  opstellen testament, schenkingen en erfenissen;

Wonen:  rechten en plichten (ver)huurder, reparaties huurwoning, burenconflicten, erfgrenzen, overlast en vergunningen.

Procedure

Bij de behandeling van uw vraag worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Intakegesprek
U krijgt een intakegesprek met twee van onze juridisch adviseurs. In dit intakegesprek krijgt u de gelegenheid om uw situatie uit te leggen aan de adviseurs. Dit gesprek duurt maximaal twintig minuten. Als u relevante documenten heeft, is het raadzaam deze mee te nemen naar uw intakegesprek.

Stap 2: Werkzaamheden
Naar aanleiding van het intakegesprek zijn verschillende vervolgstappen denkbaar. Na afloop van uw gesprek ontvangt u van ons in de meeste gevallen binnen tien kalenderdagen een schriftelijk advies en/of informatie. Verder kunnen wij voor u correspondentie jegens een wederpartij opstellen, die wij zowel in uw naam als in naam van Rechtswinkel Eindhoven verzenden. In beginsel is het uitgangspunt dat u de zaak zelf oplost, omdat dit vaak de beste aanpak voor een probleem is. Tijdens het intakegesprek beoordelen uw adviseurs wat de beste aanpak in uw zaak betreft, hetgeen achteraf schriftelijk bevestigd zal worden.

Let op: onze standaardtermijn waarbinnen nu na afloop van uw intakegesprek een terugkoppeling ontvangt is tien kalenderdagen. In overleg kan hiervan worden afgeweken, maar met een oog op de kwaliteit hanteren wij deze termijn in beginsel altijd.

Stap 3: Eventueel vervolggesprek
Op het moment dat er in uw zaak behoefte is aan vervolggesprekken met de adviseurs dan kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Tijdens een vervolggesprek zullen wij de gang van zaken met u bespreken en zullen we de situatie opnieuw beoordelen en eventuele nieuwe vervolgstappen met u bespreken. Voor eventuele vervolgvragen kunt u tevens altijd terugkeren naar het inloopspreekuur.

  • Over ons

Over ons

Onze subsidieverleners