Overeenkomst via Whatsapp: geldig of niet? – door Vera Kuepers

Even snel een ‘appje’ versturen naar vrienden, familie of een collega: Whatsapp is de afgelopen jaren een stuk populairder geworden. Het versturen van een appje is goedkoop, gemakkelijk en snel, daarom wordt Whatsapp ook steeds vaker gebruikt voor het maken van zakelijke afspraken of het sluiten van overeenkomsten. Zo is het gemakkelijk om iets te verkopen over Whatsapp of even snel een appje te sturen naar je huurbaas over het huurcontract. Wat zijn de gevolgen van zulke afspraken via Whatsapp? Bent u hieraan gebonden en wat kan later nog gebeuren met deze appjes?

De vormvrije overeenkomst

Volgens de wet is het sluiten van overeenkomsten in beginsel vormvrij: dat betekent dat een overeenkomst op elke manier kan worden aangegaan, zowel schriftelijk, mondeling of zelfs door het maken van een gebaar. Een overeenkomst via Whatsapp wordt gezien als een schriftelijke overeenkomst. Een schriftelijke overeenkomst is geldig tot stand gekomen wanneer sprake is van een inhoudelijk duidelijk aanbod en een daaropvolgende duidelijke aanvaarding. Een simpel ‘’ok’’-appje voldoet als aanvaarding: hierna zijn u en uw wederpartij gebonden aan de gemaakte afspraken. Indien hieraan is voldaan, zijn u en uw wederpartij gebonden aan de gemaakte afspraken.

Wanneer is een overeenkomst via Whatsapp niet geldig?

Voor een aantal type overeenkomsten vereist de wet schriftelijke ondertekening. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste en geldt bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, het vastleggen van een concurrentiebeding of het beëindigen van een arbeidscontract. Op dit moment bestaan tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een overeenkomst via Whatsapp voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. Ondanks deze onzekerheid lijkt de rechtspraak voor de meeste overeenkomsten toch af te stevenen op een ruime opvatting van het begrip ‘schriftelijk’.

De verstrekkende gevolgen van een simpel appje

Wanneer geen eisen zijn gesteld aan het type overeenkomst, bent u vrijwel altijd gebonden aan uw afspraak en kunt u ook nakoming van de andere partij afdwingen. Daarnaast is uw appje ook geldig bewijs in de rechtszaal. Een Whatsapp-bericht kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Het is altijd belangrijk om bewust te zijn van afspraken die u maakt via Whatsapp. Indien u twijfelt over de rechtsgeldigheid, zorg er dan voor dat uw overeenkomst op papier is gesloten: zo weet u zeker dat aan alle eisen van de overeenkomst is voldaan.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de geldigheid van overeenkomsten? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners