Overhangende takken | door Alyssa van de Voort

De lente is begonnen en het wordt langzaam maar zeker wat warmer weer. Dit is de ideale gelegenheid om de tuin mooi te maken met nieuwe bloemen en beplantingen. Er is alleen één probleem, namelijk de boom van de buren. De takken van die boom hangen over uw erf. Mag u deze takken zomaar snoeien? In dit artikel vertel ik u hier meer over.

Verwijderen van takken

Het is niet toegestaan om zonder mededeling overhangende takken te verwijderen. Dit kan leiden tot een vervelende situatie met de buren. Om dit te voorkomen kan er eerst een gesprek met de buren worden gevoerd. Bovendien hebben zij een zogenaamde zorgplicht voor de boom. Deze zorgplicht houdt in dat er regelmatig onderhoud moet worden verricht, zoals snoeiwerkzaamheden. Samen met de buren kunnen er afspraken worden gemaakt over het snoeien van de boom. Als de buren de boom alleen kunnen snoeien door toegang te krijgen tot de naburige tuin, dan verkrijgen zij het recht op die toegang.

Snoeikosten

Soms is het nodig om een bedrijf in te schakelen voor het snoeien van de boom vanwege de hoogte daarvan. Hier zitten vaak kosten aan verbonden. De wet heeft niet specifiek geregeld wie er verantwoordelijk is voor deze snoeikosten.

Mediator of buurtbemiddelaar

Indien nodig kan een mediator of een buurtbemiddelaar helpen bij het gesprek. Dit is een onafhankelijke derde partij die kan helpen met de communicatie tussen buurtbewoners. De mediator of buurtbemiddelaar kan ook helpen bij het maken van woonafspraken. Een voorbeeld van zo een woonafspraak is de verdeling van de snoeikosten.

Wortels

Het kan voorkomen dat de wortels van de boom of eventueel struiken doorschieten. In dit geval hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan de buren voor het verwijderen ervan. Het is alleen wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de boom of struik zelf niet beschadigd raakt bij het snoeien. Als dit wel het geval is, kunnen de buren de persoon in kwestie aansprakelijk stellen voor de schade.

Aangetekende brief of e-mail

Mocht een gesprek met de buren tot niets hebben geleid, dan is het sturen van een aangetekende brief of e-mail van belang. Hierin staat het verzoek aan de buren om de boom te snoeien. In deze brief moet een redelijke termijn gegeven worden, zodat de buren de kans krijgen om de boom te (laten) snoeien. Een termijn van zes weken is passend. Wanneer deze termijn is verstreken, mogen de overhangende takken worden verwijderd tot aan de erfgrens.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over dit onderwerp, dan helpen wij u graag verder bij Rechtswinkel Eindhoven. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u gratis en zonder afspraak tussen 19:30 uur en 20:45 uur binnenlopen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners