Proeftijd – door Esther Welten

Velen van u hebben waarschijnlijk gehoord of zelfs te maken gehad met een zogenaamde proeftijd wanneer u begint bij een nieuwe werkgever of wanneer u zelf als werkgever aan een van uw werknemers een proeftijd geeft. Wat echter nog relatief onbekend is, is dat wanneer u zich in de proefperiode van de overeenkomst bevindt u al enkele rechten heeft. In de arbeidsovereenkomst wordt met de proefperiode overeengekomen dat de werkgever en werknemer voor een bepaalde periode de kans krijgen om kennis te maken. In deze periode kunnen beide partijen kijken of aan elkaars verwachtingen wordt voldaan met betrekking tot de werkzaamheden. Een proeftijd kan gelden voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. Sinds enkele jaren is het niet meer mogelijk om een proefperiode overeen te komen als het gaat om een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden. Wanneer u een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar aangaat, is de maximale duur van de proeftijd twee maanden.

Voorwaarden van een proeftijd
Aan de proeftijd worden voorwaarden gesteld. Een voorwaarde voor de proeftijd is dat de duur voor beide partijen gelijk moet zijn en de duur ook schriftelijk overeen moet worden gekomen. Als dit niet gebeurt of de proeftijd die vastgesteld is, langer is dan de wettelijk toegestane tijd, is de hele proeftijd nietig en is het geding in de arbeidsovereenkomst ongeldig. Dit wordt ook wel ‘ijzeren proeftijd’ genoemd. Wanneer een werkgever en werknemer in de toekomst een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten mag deze niet opnieuw een proeftijd bevatten, tenzij het specifiek gaat om andere werkzaamheden dan die de werknemer voorheen verrichtte.

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Wanneer een van de partijen de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, kan dat op ieder moment in de proeftijd en dit is direct werkend. Er is geen instemming van de werknemer nodig om de overeenkomst op te zeggen, ook hoeft deze opzegging niet schriftelijk gebeuren en is een mondelinge verklaring voldoende. Er is geen specifieke reden nodig om tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zolang deze maar niet gegrond zijn op discriminerende gronden. Als werkgever mag u de overeenkomst ook opzeggen wanneer de werknemer ziek wordt. Als werknemer kunt u dan in sommige gevallen aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Wanneer een van de partijen om toelichting vraagt is de andere partij wel verplicht deze schriftelijk te verstrekken.

Rechtswinkel Eindhoven

Dat u werkzaam bent tijdens een proefperiode wil niet zeggen dat u tijdens deze periode geen rechten heeft. Ook als werkgever heeft u bepaalde rechten in de proeftijd. Heeft u nog vragen met betrekking tot de proeftijd of een andere vraag over arbeidsovereenkomsten dan kunt u terecht bij Rechtswinkel Eindhoven. Onze adviseurs helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u terecht op op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners