Rechten van een huurder bij renovatie | door Frederique Donders

Renovatie van huurwoningen kan voor huurders een belangrijke verbetering betekenen in hun woonsituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbel glas, het isoleren van de woning of het vervangen van verouderde installaties. Renovatie kan echter ook leiden tot ongemak en onzekerheid voor huurders. Het is daarom belangrijk dat huurders op de hoogte zijn van hun rechten als huurder en de verplichtingen van de verhuurder bij renovatie.

Informeren van de huurder over de renovatieplannen
De verhuurder heeft een wettelijke verplichting om de huurder op tijd te informeren over de renovatieplannen. Dit houdt in dat de huurder schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van de aard van de renovatie, de duur van de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de huurprijs en het huurcontract. Wettelijk gezien moet de verhuurder de huurder hierbij een redelijke termijn geven om te reageren op de renovatieplannen. Het voorstel van de verhuurder moet ook redelijk zijn in termen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Als de verhuurder de huurder niet of niet op tijd informeert, kan de huurder hierover klagen bij de verhuurder of naar de rechter stappen.

Oneens met de renovatieplannen
Indien de huurder niet akkoord gaat met de voorgestelde renovatieplannen, heeft hij diverse mogelijkheden tot zijn beschikking. Allereerst kan de huurder zijn argumenten en zorgen schriftelijk kenbaar maken aan de verhuurder. Indien de huurder van mening is dat het renovatievoorstel niet redelijk is, heeft hij het recht om niet in te stemmen met de voorgestelde plannen. In dat geval moet de verhuurder de zaak aan de rechter voorleggen en overtuigend bewijs leveren dat het renovatievoorstel wel degelijk redelijk is. Als de rechter oordeelt dat het renovatievoorstel redelijk is, zal de huurder verplicht zijn om mee te werken aan de renovatie.

Vergoeding voor de huurder tijdens de renovatie
Tijdens de renovatie kan de huurder in sommige gevallen recht hebben op een vergoeding voor eventuele ongemakken, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting. De vergoeding is afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden. De verhuurder is in dergelijke situaties verplicht om de vergoeding te betalen. Als de verhuurder geen vergoeding aanbiedt, kan de huurder hierover klagen bij de verhuurder zelf of naar de rechter stappen.

Kwaliteitseisen na de renovatie
Na de renovatie heeft de huurder recht op een woning van goede kwaliteit die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Deze normen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op aspecten zoals de veiligheid, het comfort, de isolatie, de ventilatie of de algemene staat van onderhoud van de woning. Dit betekent dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat de woning na de renovatie in een staat verkeert die geschikt is voor bewoning en vrij is van gebreken die het normale gebruik van de woning belemmeren.

Indien er na de renovatie kwaliteitsproblemen ontstaan, heeft de huurder in principe het recht om de verhuurder aansprakelijk te stellen. De huurder kan bijvoorbeeld een schadevergoeding eisen als gevolg van de kwaliteitsproblemen of de verhuurder verzoeken om de problemen op te lossen en de woning in overeenstemming te brengen met de vereiste kwaliteitsstandaarden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de renovatie van uw huurwoning? Loop dan eens bij ons binnen tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners