Speelt leeftijd een rol bij verkeersaansprakelijkheid? | Melisa Basaran

Bij een verkeersongeval, ligt de fout vaak niet bij één partij, maar heeft ook de benadeelde zelf bijgedragen aan de schade. In dit verband besteed ik aandacht aan de regeling omtrent het ‘eigen schuld’ begrip en de omvang van de aansprakelijkheid.

Eigen schuld

In de wet staat dat wanneer de schade zowel aan de schuldenaar als aan “eigen schuld” van het slachtoffer te wijten is, er slechts een gedeelte van de schade hoeft te worden vergoed door de schuldenaar. Heeft een van de partijen een grote rol gespeelt bij het ontstaan van de schade, dan zal die partij ook een minder grote schadevergoeding krijgen.

Twee voorwaarden van de eigen schuld

Allereerst wordt er een verdeling van de aansprakelijkheid gemaakt op basis van de omstandigheden van het ongeval. Een voorbeeld van deze omstandigheden is het schenden van verkeersregels. Wanneer er bijvoorbeeld door de autobestuurder geen voorrang aan rechts is verleend, en dus een verkeersregel is overtreden, kan zijn schadevergoeding verminderd worden.

Vervolgens wordt een billijkheidscorrectie toegepast. Hierbij wordt er naar de bijkomende omstandigheden gekeken. Bijvoorbeeld persoonlijk omstandigheden van het slachtoffer, dekking van de verzekering, etc. Stel dat letsel van het slachtoffer zo ernstig is, dat hij hier jaren van zal lijden, dan zal de percentage van de billijkheidscorrectie hoger worden.

De rechter heeft voor verkeersaansprakelijkheid een standaard vastgesteld. Voor slachtoffers die jonger zijn dan veertien jaar, wordt er 100% vergoed. Voor slachtoffers ouder dan veertien geldt een 50% regeling, waarbij minimaal 50% van de schade vergoed wordt, zelfs als de eigen schuld bijvoorbeeld 70% bedraagt. Dit minimum van 50% kan echter hoger zijn afhankelijk van de omstandigheden. Er geldt dus in het geval van een slachtoffer, ouder dan veertien jaar, dat hij minimaal 50% van de schade vergoed krijgt, maar dat dit ook eventueel kan toenemen door bijkomende omstandigheden.

 

Heeft u ook te maken gehad met een verkeersongeluk en kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Kom dan naar onze spreekavond op dinsdag- en donderdagavond.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners