Stageovereenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar gaan doen. Een overeenkomst is vormvrij én bindend. Dit betekent dat de partijen zich aan de afspraken dienen te houden. Er bestaan allerlei soorten overeenkomsten. Zoals een stageovereenkomst: een overeenkomst voor het geval je als stagiair(e) aan de slag wilt gaan. Hieronder lees je over een stageovereenkomst.

Een stageovereenkomst
Een stageovereenkomst is een overeenkomst waarin jouw rechten en plichten staan als stagiair(e). Wat wordt er van jou verwacht tijdens je stage en waar heb je recht op? Dit is afgesproken in een stageovereenkomst. Voorbeelden van wat er in een stageovereenkomst kan staan: duur van de stage, de stagevergoeding, regeling wat betreft ziekte, werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Het vormvrije aspect van de overeenkomst brengt mee dat je over in principe alles afspraken kunt maken. Reiskostenvergoeding is bijvoorbeeld niet verplicht, maar hierover kun je wel iets afspreken met het stagebedrijf.

Waarom een stageovereenkomst?
Een stageovereenkomst is niet wettelijk verplicht (indien de stagiair(e) jonger is dan 16 jaar, dan wel). Een stageovereenkomst is wel handig. Wanneer er afspraken zijn gemaakt, weten zowel stagiair(e) als de stagebegeleider waar ze aan toe zijn tijdens de stageperiode. Met de gemaakte afspraken kan je bijna niet voor verrassingen te komen staan. Bovendien is het handig als een stageovereenkomst is ondertekend ingeval van niet-nagekomen afspraken, zoals de stagevergoeding die minder blijkt te zijn dan is afgesproken. Staat het bedrag vermeld in de stageovereenkomst? Dan kan jij daar een beroep op doen! Het stagebedrijf is dan verplicht om aan jou dat afgesproken bedrag in de overeenkomst uit te betalen. Kortom, het opstellen van een stageovereenkomst om afspraken vast te leggen, is erg handig!

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over een stageovereenkomst? Onze adviseurs helpen u graag verder. In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners