Het testament – door Cheyenne Bernabela

Wat voor nu nog een zaak is waar u misschien nog niet graag over nadenkt, maar wat later van groot belang is als u die zaken graag zelf regelt, is het opstellen van een testament. Het is niet wettelijk verplicht een testament op te stellen, maar dit is wel het middel om zelf te bepalen wat er met bepaalde zaken gebeurt na uw overlijden. Zo wordt in een testament bijvoorbeeld geregeld wat er met uw bezittingen gebeurt nadat u overlijdt, wie de erfgenamen zijn of wie voor de kinderen zorgt wanneer u en de andere ouder komen te overlijden. Een testament zorgt ervoor dat afgeweken kan worden van de geldende standaardregels. Wanneer u geen testament heeft, geldt het zogenaamde versterferfrecht. Het versterferfrecht regelt wie de erfgenamen zijn na het overlijden.

Procedure testament

Iedereen van 16 jaar of ouder kan een testament opstellen. Dit dient te gebeuren bij een notaris. Een zelfgeschreven testament is niet rechtsgeldig. Er mag geen testament opgesteld worden als de notaris van mening is dat u iets niet goed begrijpt of dat hij van mening is dat u iets eigenlijk niet wilt. De notaris zal met u uw wensen nalopen en deze opschrijven. U kunt dan onder andere zelf bepalen wie wat van u zal erven. Wanneer uw wensen door de notaris zijn opgeschreven, ondertekent u het document zelf en zal deze ook door de notaris worden ondertekend. Hierna wordt het testament bewaard bij de notaris en geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. U krijgt een afschrift (kopie) van het testament. Het testament zal in werking treden na het overlijden. Wie inzage krijgt in het testament is geregeld in de Notariswet. Inzage mag alleen worden verleend aan personen die een rechtstreeks belang hebben bij de inzage. Er mag ook alleen inzage worden verleend in delen van het testament die belangrijk zijn voor degene die inzage wil.

Executeur

Na het overlijden zal er iemand zijn die het testament uitvoert. Denk hierbij aan het regelen van de uitvaart en het verdelen van spullen. Deze persoon wordt ook wel de executeur genoemd. In het testament wordt geregeld wie deze persoon zal zijn. Dit kunnen familie, kennissen of een notaris zijn. De executeur krijgt een wettelijke vergoeding voor deze taak, maar er kan in het testament ook geregeld zijn dat er een hogere, lagere of geen vergoeding wordt gegeven.

Kosten testament

Gemiddeld beginnen de kosten voor een testament rond 500 euro inclusief btw. Dit is een beginprijs en de uiteindelijke prijs is afhankelijk van de persoonlijke wensen en situatie. De prijs kan per notariskantoor verschillend zijn.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de verhuiskostenvergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners