Uw rechten als uitzendkracht, hoe zit het ook alweer? – door Vera Kuepers

Stel u bent uitzendkracht en u wordt ziek: heeft u recht op loondoorbetaling? En hoe zit het met uw arbeidsvoorwaarden? Veel bedrijven maken gebruik van flexibele uitzendkrachten. Een uitzendkracht heeft een uitzendcontract met een uitzendbureau. Dit bureau leent vervolgens de uitzendkracht uit aan een ander bedrijf. De rechten van uitzendkrachten zijn vastgesteld in de cao’s omtrent uitzendwerk. Hoe zit het voor u?

Fasensysteem

Indien u in dienst bent bij een ‘gebonden’ uitzendbureau, betekent dit dat het uitzendbureau gehouden is een cao toe te passen. De uitzend-cao werkt met een fasensysteem. Afhankelijk van de cao die van toepassing is, kan dit verschillen. In de ABU-cao wordt gesproken over fase A, fase B en fase C. In de NBBU-cao spreekt men over fase 1-2, fase 3 en fase 4. Voor elke fase is een duur vastgesteld. Het fasensysteem zal echter per januari 2022 veranderen. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op de duur van de fases. Zo wordt bijvoorbeeld de tijdelijke indienstneming van uitzendkrachten (Fase A/1-2 en Fase B/3) met anderhalf jaar teruggebracht.

In fase A/1-2 heeft u weinig rechten. In deze fase is vaak een uitzendbeding van toepassing: dit houdt in dat uw uitzendcontract automatisch stopt, als de opdracht stopt. Indien er geen werk is, of u wordt ziek, stopt het contract en heeft u geen recht op loon. U kunt echter wel een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Na maximaal 78 weken komt u als uitzendkracht in fase B/3 Deze fase duurt maximaal vier jaar of maximaal zes contracten. In deze fase geldt het uitzendbeding niet meer. Uw uitzendcontract kan niet zomaar stoppen. Daarnaast geldt er vanaf dit moment een opzegtermijn voor het uitzendbureau. Bovendien heeft u recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Na vier jaar heeft u recht op een vast contract bij het uitzendbureau. U bevindt zich dan in fase C/4. Het uitzendbureau kan u in deze fase niet zomaar ontslaan zonder goede reden. Bovendien moet het uitzendbureau u 100% loon doorbetalen indien het werk wegvalt. Het kan ook zijn dat het uitzendbureau ander werk voor u moet zoeken.

Regels voor uitzendbureaus

Het uitzendbureau moet zich bovendien aan een aantal regels houden. Zo moet uw uitzendbureau u hetzelfde behandelen als werknemers die in gelijke of gelijkwaardige functies werken en in dienst zijn van het bedrijf waar u voor werkt. U heeft recht op gelijke loon en gelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit heet de inlenersbeloning. Daarnaast moet het uitzendbureau u voorafgaand aan de arbeid schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

Uitzendcontract

Het systeem voor uitzendkrachten is ingewikkeld. In verschillende situaties kunnen weer andere regels van toepassing zijn. Daarnaast kunnen in de cao of in uw contract aanvullende rechten van toepassing zijn. Ga daarom altijd goed na waar u recht heeft. Wij kunnen u daarbij helpen.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u verdere vragen hierover? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners