Vakantiedagen – door Liban Hadi

Wettelijke vakantiedagen
Op grond van de wet heeft u recht op minimaal vier weken vakantie, dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. U heeft recht op vier keer de arbeidsuren die u per week werkt.
Als u bijvoorbeeld veertig uur per week werkt, dan heeft u dus recht op honderdzestig uur (4 maal 40) en dit wordt dan omgerekend naar twintig vakantiedagen. Als u vierentwintig uur per week werkt, heeft u dus recht op zesennegentig uur, omgerekend twaalf vakantiedagen.
Zes maanden na het jaar waarin u de vakantiedagen heeft opgebouwd, zal het recht op die vakantiedagen vervallen. Na 1 juli vervallen dus de opgebouwde vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Naast de wettelijke vakantiedagen zijn er bovenwettelijke vakantiedagen. Deze worden vaak onderling afgesproken of staan in een cao.
Voor het vervallen van bovenwettelijke vakantiedagen geldt een langere termijn dan bij de wettelijke vakantiedagen, namelijk 5 jaar. Wanneer de termijn is verstreken, kunt u er nog een beroep op doen. U kunt makkelijk berekenen hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u heeft. Als u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt en u krijgt 30 vakantiedagen, dan zijn 20 dagen wettelijk en 10 dagen bovenwettelijke vakantiedagen.

Weigering vakantieaanvraag
Uw baas kan uw vakantieaanvraag weigeren, maar dit kan niet zonder een goede reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Hierbij moet de werkgever het gevolg van de verstoring en het belang van de vakantie afwegen.
Het weigeren van uw aanvraag dient twee weken na aanvraag plaats te vinden. Als u werkgever te laat is, heeft u alsnog recht op uw vakantiedagen. Tevens kan uw werkgever niet zomaar uw vakantiedagen die zijn goedgekeurd intrekken. Ook hierbij moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het wijzigen van uw vakantiedagen dient in overleg te gebeuren met uw werkgever. De kosten die u gemaakt heeft door bijvoorbeeld een hotel te boeken, kunt u onder omstandigheden als schadevergoeding vorderen van uw werkgever.

Vakantiedagen na einde dienstverband
Wanneer u uit dienst treedt, heeft u uiteraard nog recht op uw vakantiedagen. In overleg met uw werkgever kunt u dan afspreken dat uw vakantiedagen worden uitbetaald of dat de vakantiedagen alsnog worden opgenomen. Hoeveel u krijgt voor deze vakantiedagen is te zien in de eindafrekening, welke u ontvangt aan het einde van uw dienstverband. Normaliter krijgt u voor een vakantiedag hetzelfde geld als voor een werkdag.
Tot slot mag uw werkgever geen vakantiedagen inhouden op de dagen dat u ziek bent. Het is natuurlijk mogelijk dat u ziek wordt tijdens uw vakantie en daarom heeft u vooralsnog recht op deze vakantiedagen. De dagen dat u ziek bent, worden dan gezien als ziektedagen. Uw werkgever kan alleen deze ziektedagen inruilen voor vakantiedagen met uw instemming en tegen bovenwettelijke vakantiedagen.

Online advies
Indien u verdere vragen heeft over uw vakantiedagen, dan kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.
Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke online service vindt u in het informatiedocument.
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners