Verborgen gebreken bij koopwoning – door Ellen Iskandarian

Als u een huis koopt, gaat u er natuurlijk vanuit dat alles in orde is. Echter, verborgen gebreken kunnen opkomen. Ten tijde van het kopen van het huis wist u hier natuurlijk niets van. Wat kunt u doen in het geval dat er een verborgen gebrek opkomt?

Wat zijn verborgen gebreken?
Bij de koop van een huis kunnen er verborgen gebreken zijn. Een verborgen gebrek is een gebrek dat vóór de overdracht van het huis niet te zien was. Een huis moet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Voldoet het huis niet aan de eigenschappen die de koper mag verwachten, dan is sprake van non-conformiteit. Dit wordt ook wel een tekortkoming of gebrek genoemd. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn lekkages, krakende vloeren en asbest.

Onderzoeks- en mededelingsplicht
Het is belangrijk dat u als koper van het huis onderzoek doet naar eventuele gebreken, want u heeft als koper een zogenoemde onderzoeksplicht. Twijfelt u of een eigenschap afwijkt van normaal gebruik, dan moet u dit onderzoeken. U kunt bijvoorbeeld een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Als er gebreken zijn waar de verkoper van op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn, dan moet de verkoper dit aan u mededelen: dit heet de mededelingsplicht.

Aansprakelijkheid
Wanneer kunt u de verkoper aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek? Dit hangt af van de feiten en omstandigheden van uw situatie. Als het gebrek het normaal gebruik van het huis hindert, kunt u de verkoper aansprakelijk stellen voor bijvoorbeeld de herstelkosten. Dat een gebrek het normaal gebruik hindert, ligt vaak voor de hand, maar gevallen kunnen bestaan waarbij dit onduidelijker is. Indien de verkoper op de hoogte is van een gebrek en dit niet aan u vertelt, voldoet de verkoper niet aan zijn mededelingsplicht en kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. Houd er rekening mee dat u als koper een onderzoeksplicht heeft. U moet aandacht besteden aan de afspraken die zijn gemaakt over verborgen gebreken in de koopovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld een ouderdomsclausule zijn opgenomen, deze kan de aansprakelijkheid van de verkoper beperken.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over verborgen gebreken? Onze adviseurs helpen u graag verder.

In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners