Vingerscans op de werkvloer: mag dat wel? – door Lema Farahi

Vingerscans worden in toenemende mate gebruikt. Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld om bijvoorbeeld je smartphone te ontgrendelen door middel van een vingerafdruk.
Vaak wordt voor deze methode gekozen omdat dit gebruiksvriendelijker is dan een toegangscode. Voor eigen gebruik kan het dus erg van pas komen. Ook werkgevers maken graag gebruik van deze handige functie. Zo worden vingerscans gebruikt voor het in- en uitklokken op het werk. Hierdoor kunnen de uren automatisch geregistreerd kunnen worden. Dat klinkt allemaal erg nuttig, maar is dit wel toegestaan?

Nieuwe privacywetgeving
Met de komst van de nieuwe privacywetgeving, de AVG, is een vingerscan aangemerkt als een biometrisch gegeven. Dit is volgens de AVG een bijzonder persoonsgegeven. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering bestaat.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij authenticatie voor beveiligingsdoeleinden. Voor het inklokken geldt deze uitzondering echter niet. Een urenregistratie heeft namelijk niets te maken met authenticatie vanwege beveiligingsdoeleinden.

Absoluut niet toegestaan?
Zoals hiervoor benoemd, is het gebruiken van een vingerscan beperkt toegestaan voor beveiligingsdoeleinden. Het verbod op het verwerken van biometrische gegevens is in Nederland dus niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

En wat als er sprake is van toestemming van de werknemer? Dan zal het afhangen van de omstandigheden an het geval. De AVG stelt strenge eisen aan het vragen van toestemming. De toestemming moet specifiek, geïnformeerd én vrij zijn. ‘Vrij’ houdt in dat er geen negatieve consequenties aan verbonden mogen zijn als er geen toestemming wordt verleend. Toestemming kan dus nooit vrij zijn als je ergens niet meer mag werken, omdat je je vingerafdruk niet af wilt geven. Werknemers zijn afhankelijk van hun werkgever, en daarom vaak niet in een positie om te kunnen weigeren. Bovendien moet de keuze van de werknemer worden vastgelegd en moet de werknemer altijd in staat zijn om de optie voor een vingerscan te kunnen wijzigen of verwijderen.

Wat als de werkgever dit wel eist?
De werkgever mag u niet verplichten om gebruik te maken van een vingerscan voor de urenregistratie. Een bedrijf heeft hiervoor recentelijk een boete van 725.000 euro ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien het verbod op het verwerken van biometrische gegevens wordt geschonden, kan er een melding gemaakt worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het meldformulier op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of u kunt uw klacht indienen per brief. Ook kunt u telefonisch contact opnemen. De werkgever kan dan, na onderzoek, een sanctie krijgen in de vorm van een boete.

Al met al is het voor de werknemer én de werkgever prettiger om te kiezen voor een laagdrempelig alternatief: het scannen van een pas van de werknemer of het gebruiken van een persoonlijke inlogcode. Hiermee kunnen eventuele complicaties voorkomen worden.

Mocht u zelf in aanraking komen met een werkgever die van u eist een vingerscan af te staan, schroom dan niet om binnen te lopen tijdens één van de inloopuren van Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners