Voogdij na overlijden ouders – door Nina Prast

Voogdij is het uitoefenen van gezag na het overlijden van één of beide ouders. Wanneer één van de ouders overlijdt is het logisch dat de ander de voogdij verkrijgt. Wanneer een ouder van een minderjarig kind komt te overlijden, zal ten minste één voogd worden aangewezen. Bij het overlijden van beide ouders zullen twee voogden worden aangewezen.

Een voogd moet meerderjarig zijn. Daarbij mag deze niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Vaak hebben ouders een testament opgesteld met daarin de aangestelde voogd. Dit is vaak een vriend of een familielid. Het opstellen van een testament kost geld en tijd. Gelukkig bestaat er nog een mogelijkheid om (kosteloos) de voogdij te regelen. Er zijn dus twee opties voor het opstellen van de voogdij. Lees de opties hieronder goed door met daarbij de voor- en nadelen. U kunt nu bepalen welke optie het meest geschikt voor u is.

Optie 1: Voogdij via het opstellen van een testament
Om een testament op te maken heeft u een notaris nodig. In het testament kunnen ouders voor kinderen bepalen wie de voogdij verkrijgt na het overlijden van de ouders. Daarbij kunnen ze financiële zaken regelen. Bijvoorbeeld wanneer een kind een deel van de erfenis krijgt, hoeveel deze bedraagt en op welke leeftijd dit bedrag ter beschikking gesteld wordt. Het laten opstellen van een testament door de notaris loopt al snel in de honderden euro’s. Voor dit bedrag heeft u wel een aantal voorwaarden die u niet geniet als u de voogdij via de rechtbank regelt. In tegenstelling tot de aanvraag bij de rechtbank is een testament niet openbaar. Daarbij kunt u de voogdij al regelen voor toekomstige kinderen. Verder is er overleg en advies mogelijk. Tenslotte is het mogelijk om wensen over de voogdij op te nemen in het testament. Denk hierbij aan een speciale manier van opvoeden of dat de kinderen niet van elkaar gescheiden mogen worden.

Optie 2: Voogdij via een rechterlijke uitspraak
U kunt de voogdij regelen via de website van de rechtspraak.

U kunt of schriftelijk of online een aanvraag indienen. Het indienen van een aanvraag online is gratis. Aangezien slechts sprake is van een aanvraag kunt u buiten de aanstelling voor de voogdij niks anders laten vaststellen.

U zult na deze procedures binnen veertien dagen een uittreksel ontvangen van het gezagsregister. Hierin zal de naam staan van de persoon die de voogdij bij overlijden verkrijgt.

Mocht u vergeten om een voogd aan te wijzen en plotseling overlijden, dan zal de rechter bepalen wie de voogdij verkrijgt over uw kind(eren). Er zal dan een voogdijprocedure moeten plaatsvinden: hier zijn ook kosten aan verboden.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u verdere vragen over voogdij? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners