Voor- en achternaam wijzigen – door Ilse Baken

Uw ouders hebben bij uw geboorte gekozen voor een naam. Zij hebben hierbij veel vrijheid. De naam die uw ouders kiezen staat op al uw documenten en met deze naam wordt u aangesproken. U draagt deze naam uw hele leven mee. Wat nu als u helemaal niet blij bent met uw voor- en/of achternaam, kunt u dit dan eenvoudig veranderen?

Voornaam
Indien u uw voornaam wilt wijzigen, kunt u een verzoekschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. Dit betreft een verzoekschrift tot naamswijziging. Een vereiste voor deze naamswijziging is dat u hier een voldoende zwaarwegend belang bij heeft. Dit wordt door de rechtbank beoordeeld aan de hand van uw verzoekschrift. De rechtbank dient dit nauwkeurig te onderbouwen. Indien u minderjarig bent en u uw voornaam wilt wijzigen, dienen uw wettelijke vertegenwoordigers een verzoekschrift in namens u.

Achternaam
Voor de wijziging van uw achternaam kunt u zelf een verzoek tot wijziging indienen bij de screeningsautoriteit Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of uw achternaam veranderd mag worden. Dit kan alleen onder strenge voorwaarden, welke u online kunt vinden in de Brochure Naamswijziging op www.justis.nl. Belangrijk is dat u bij het indienen van een naamswijziging altijd goed controleert of u voldoet aan alle voorwaarden en dat u nagaat welke stukken u moet indienen.

Kosten procedure
Voor de behandeling van de aanvraag voor uw achternaamwijziging, bedragen de kosten € 835,00. Indien u uw voornaam wilt veranderen, dient u voor het indienen van het verzoekschrift griffierecht te betalen. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van het griffierecht hangt af van een aantal factoren en kunt u online vinden op www.rechtspraak.nl.

Rechtswinkel Eindhoven
Mocht u zelf ook van plan zijn om uw naam te wijzigen, schroom dan niet om binnen te lopen bij Rechtswinkel Eindhoven. U vindt ons eerstvolgende spreekuur hier. 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners