Voorlopige voorziening in echtscheidingsprocedures – door Daniek Weijers

Bij een scheiding moet er van alles geregeld worden en dit kan veel tijd in beslag nemen. Belangrijke vragen die niet lang op zich kunnen laten wachten zijn bijvoorbeeld: wie blijft in de woning? Bij wie gaan de kinderen wonen? En hoe veel alimentatie moet betaald worden? Hier is dan ook een oplossing voor bedacht: de voorlopige voorziening.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening biedt de mogelijkheid om bepaalde zaken tussentijds (in de periode waarin de scheiding nog niet definitief is) te regelen met uw echtgenoot. Het betreft dan dringende zaken die niet langer op zich kunnen laten wachten. Worden uw echtgenoot en u het niet eens, dan kan een beslissing worden genomen door de rechter over de voorlopige voorziening zodat gedurende de scheidingsperiode duidelijkheid bestaat over deze zaken.

Voorbeelden van geschillen waarvoor een voorlopige voorziening verleend kan worden, zijn:

– Verblijf van de kinderen;

– Wie in de woning verblijft;

– Regelingen over de omgang en gezag betreffende de kinderen;

– De hoogte van alimentatie.

Procedure voorlopige voorziening

Een advocaat dient een verzoek tot voorlopige voorziening in bij de rechtbank. Hierna wordt een zitting gepland binnen drie tot vier weken na indiening van het verzoekschrift. De echtgenoot kan tegen het verzoek verweer voeren. De rechtbank doet ongeveer twee weken na de zitting uitspraak. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan is het niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken door in hoger beroep te gaan.

Duur voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is niet voor onbepaalde tijd: deze is geldig tot aan de uitspraak van de rechter in de bodemzaak (dit is de echtscheiding zelf). Het is dus niet zo dat de afspraken gemaakt in de voorlopige voorzieningen blijvend zijn: deze kunnen nog gewijzigd worden in de bodemzaak. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. Een verzoek tot echtscheiding moet binnen 4 weken na de uitspraak over de voorlopige voorziening worden ingediend, anders geldt de uitspraak m.b.t. de voorlopige voorziening vanaf dat moment niet meer.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u verdere vragen hierover? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners