Waar heeft u recht op in geval van ziekte? – door Isabel Verburg

Als u wegens ziekte niet kunt werken, heeft u dan recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering?

Binnen het sociaalzekerheidsrecht is het uitgangspunt dat u geen recht heeft op loon wanneer u geen arbeid verricht. Echter, in enkele gevallen heeft u wellicht wel recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering.

Loondoorbetaling
Om recht te hebben op loondoorbetaling, dient u aan enkele vereisten te voldoen.
Allereerst dient u een werknemer te zijn, hetgeen het geval is indien u voor iemand werkt en u daarvoor loon ontvangt. Daarnaast dient vastgesteld te zijn dat u ziek bent: dit kan bijvoorbeeld via een medisch rapport van een arts. De ziekte kan zowel van fysieke als psychische aard zijn. Daarnaast dient u arbeidsongeschikt te zijn, waarvan sprake is indien u niet in staat bent om de volledige arbeid te verrichten die in uw arbeidscontract is overeengekomen. Tevens moet uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg zijn van uw ziekte.

U heeft geen recht op loondoorbetaling indien de ziekte is veroorzaakt door uw opzet. Tevens heeft u hier geen recht op wanneer u valse informatie verstrekt bij de aanstellingskeuring, de genezing van de ziekte belemmert of niet meewerkt met het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie na ziekte. Als u bepaalde arbeid wel kunt verrichten, maar daarin niet meewerkt dan heeft u wederom geen recht op loondoorbetaling.

Indien u geen (of niet langer) recht heeft op loondoorbetaling, dan heeft u wellicht wel recht op een ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering

Voordat u recht heeft op een ziektewetuitkering, behoudens enkele uitzonderingen, dient uw werkgever uw loon door te betalen gedurende 104 weken. Daarna kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering, mits u ziek en verzekerd bent. Indien u een werknemer bent en daarmee een werkgever heeft, dan bent u verzekerd. Onder ‘ziekte’ in het kader van een ziektewetuitkering wordt hetzelfde verstaan als aangegeven bij ‘loondoorbetaling’.

U kunt tevens verzekerd zijn indien u een uitzendkracht bent. Dit is echter afhankelijk van wat in de uitzendovereenkomst is afgesproken. Er wordt daarom aanbevolen om uw overeenkomst goed door te nemen. Daarnaast zijn er nog enkele andere gevallen waarbij u geen recht heeft op loondoorbetaling, maar mogelijk wel in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering.

Rechtswinkel Eindhoven
Heeft u nog vragen met betrekking tot uw rechten bij ziekte? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag en donderdagavond.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners