Wanneer mag een consument de koopovereenkomst ontbinden? | door Debby van Meel

Het is mogelijk dat u als consument een product koopt dat kapot is of na een korte periode kapot gaat. Als consument wordt u in dat geval extra beschermd door de wetgever. In dit artikel zal nader worden ingegaan op deze consumentenbescherming.

Wat betekent conformiteit?
De verkoper moet ervoor zorgen dat het product dat hij levert, voldoet aan wat er in de overeenkomst staat. De koper moet dus krijgen wat hij volgens die overeenkomst verwacht. Dit wordt ook wel conformiteit genoemd. Als je bijvoorbeeld een fiets koopt, mag je verwachten dat deze trappers heeft. Als het product niet beantwoordt aan de overeenkomst, is sprake van non-conformiteit.

Dit geldt ook voor eventuele gebreken. De zaak mag eventuele gebreken niet bezitten waarvan de koper – ook weer op basis van de overeenkomst – mag verwachten dat die niet aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is dat het in ieder geval gaat om eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik van de zaak. Daarbij spelen ook de mededelingen van de koper een rol. Stel, een koper wil een horloge kopen. Hij geeft daarbij aan dat hij deze gaat gebruiken om mee te duiken en dat het horloge dus waterdicht moet zijn. De koper mag dan wel verwachten dat hij een waterdicht horloge koopt. Als de verkoper duidelijk aangeeft dat het horloge absoluut niet waterdicht is, wordt het voor de koper lastiger om hier iets tegen te doen.

Bewijsvoordeel voor de consument
Als u het product vóór 27 april 2022 heeft gekocht, geldt een bewijsvoordeel van zes maanden. Als u het product heeft gekocht na 27 april 2022, geldt een bewijsvoordeel van twaalf maanden. Dit houdt in dat het aan de verkoper is om gedurende die zes of twaalf maanden te bewijzen dat het product kapot is gegaan door toedoen van de consument. Als het product na die zes of twaalf maanden kapot is gegaan, dan is het aan de consument om te bewijzen dat het product niet door eigen toedoen kapot is gegaan maar dat het product gebrekkig is. Hiervoor kan bijvoorbeeld een expert ingeschakeld worden.

Herstelmogelijkheden
Op het moment dat vaststaat dat het product gebrekkig is, moet de consument de verkoper de mogelijkheid geven om het product te herstellen of te vervangen. Dit kan door het sturen van een ingebrekestelling. De uiteindelijke keuze voor herstel of vervanging ligt bij de verkoper. Hierbij is het redelijk om het product twee keer te laten herstellen door de verkoper voordat de overeenkomst wordt ontbonden. Mocht het product vervolgens weer dezelfde gebreken vertonen, is het mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Met het ontbinden van de overeenkomst moet het product terug naar de verkoper, waarna de koper het geld terugkrijgt. Mocht ontbinding niet wenselijk zijn, dan is het mogelijk om het product te laten herstellen door een derde partij. De kosten hiervan kunnen verhaald worden op de verkoper.

Conclusie
Als consument ben je extra beschermd door de wet als je een product koopt dat snel kapot gaat. De verkoper moet ervoor zorgen dat het product overeenkomt met wat in de koopovereenkomst staat. Als het product niet aan deze verwachtingen voldoet of gebreken vertoont die niet normaal zijn voor het gebruik ervan, spreken we van non-conformiteit.

Als het product gebrekkig is, moet de consument de verkoper de kans geven om het te repareren of te vervangen, meestal door het sturen van een ingebrekestelling. De keuze tussen reparatie of vervanging ligt bij de verkoper. Als het product na twee reparatiepogingen nog steeds dezelfde gebreken vertoont, kan de consument de overeenkomst ontbinden en het geld terugkrijgen. Als ontbinding niet gewenst is, kan de consument het product door een derde partij laten repareren. De kosten hiervan kunnen bij de verkoper worden verhaald.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over consumentenbescherming, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners