Wanneer ontstaat het recht op een contract voor onbepaalde tijd? I Maaike van der Velden – Jacobs

De ketenregeling is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht dat de maximale duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten regelt. Deze regeling is bedoeld om werknemers te beschermen tegen langdurige onzekerheid over hun baan en om werkgevers te stimuleren om vaste contracten aan te bieden. In dit artikel zal ik uitleggen wat de ketenregeling inhoudt en wat het voor u als werknemer betekent.

 

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt dat een reeks opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten na een bepaalde periode automatisch overgaat in een vast contract. Deze regeling houdt in dat werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar mogen aanbieden voordat een vast contract ontstaat. Dit betekent dat u als werknemer maximaal drie tijdelijke contracten kunt krijgen, waarna u recht heeft op een vast contract. Als er tussen de tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden zit, begint de telling opnieuw.

 

Er kan ook sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit kan aan de orde zijn als een werknemer eerst via een uitzendbureau werkzaam is bij een bedrijf en later in dienst komt van het bedrijf. Het contract bij het uitzendbureau telt dan mee in de keten, mits de werkzaamheden gelijk blijven.

 

Dwingend recht

De ketenregeling is van ¾-dwingend recht. Dit betekent dat daarvan alleen afgeweken mag worden in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) en dus niet in de arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer kunnen hierover onderling dus geen afwijkende afspraken maken.

 

Uitzonderingen

Het is belangrijk om te weten dat er situaties zijn waarin de ketenregeling niet van toepassing is. De ketenregeling geldt niet voor werknemers onder de 18 jaar, voor studenten die een werk- en leerovereenkomst hebben en voor invalkrachten in het basis- en speciaal onderwijs.

 

Gesprek

Als uw werkgever de ketenregeling niet naleeft dan bestaat het recht om daar iets aan te doen. Het eerste wat u dan kunt doen, is het gesprek aangaan met uw werkgever. Mocht dat niet leiden tot de gewenste oplossing kunt u juridische stappen overwegen.

 

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over dit onderwerp, dan helpen wij u graag verder bij de Rechtswinkel Eindhoven. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u gratis en zonder afspraak tussen 19:30 uur en 20:45 uur binnenlopen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners