Wat houdt het gerechtvaardigd vertrouwen in? | door Melisa Basaran

Een gloednieuwe laptop voor maar tien euro? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is dit ook zo? Wat kunt u doen als u een laptop voor tien euro heeft gekocht en de verkoper aangeeft dat deze prijs niet klopt omdat hij een typefout heeft gemaakt? In dit artikel zal deze situatie nader besproken worden.

Obligatoire overeenkomst
Bij een obligatoire overeenkomst is sprake van twee overeenstemmende wilsverklaringen die een overeenkomst doen ontstaan. Dit houdt in dat twee partijen een overeenkomst sluiten en dit ook beide met elkaar willen. Een overeenkomst tussen twee (of meer) partijen heet ook wel een meerzijdige rechtshandeling. Met een rechtshandeling wordt gedoeld op een bepaald gevolg dat zal intreden. Dit gevolg wordt ook wel het rechtsgevolg genoemd. Een rechtshandeling komt in principe tot stand door een overeenstemmende wil en verklaring. De verklaring kan zowel mondeling als schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, per e-mail of per WhatsAppbericht) plaatsvinden.

De consument kan bij het sluiten van een overeenkomst bepaalde verwachtingen hebben door de mededelingen van de verkopende partij. Dit wordt het zogenoemde ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ genoemd. Wanneer de ene partij van mening is dat zijn wil en verklaring niet hetzelfde zijn bij het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij zich beroepen op het gerechtvaardigd vertrouwen, omdat deze ervan uit mocht gaan dat de wil en verklaring van de verkopende partij met elkaar gelijk zouden zijn.

Onderzoeksplicht
Een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen kan niet slagen als niet is voldaan aan de onderzoeksplicht. De onderzoeksplicht houdt in dat de wederpartij, gelet op de situatie tijdens het onderhandelen, behoorde te twijfelen aan de juistheid van de mededelingen. Zo mag van de wederpartij worden verwacht dat deze onderzoek doet als daarvoor aanleiding bestaat. Het kan dus, ondanks de aanvaarding van het aanbod, mogelijk zijn dat er nog steeds geen overeenkomst ontstaat. De wederpartij zou zich dan eventueel kunnen beroepen op het gerechtvaardigd vertrouwen, onder de voorwaarde dat is voldaan aan de onderzoeksplicht.

Hoe zit dit dan bij de gloednieuwe laptop van tien euro? Hierbij zal zeer waarschijnlijk geen succesvol beroep kunnen worden gedaan op het gerechtvaardigd vertrouwen, omdat ervan uitgegaan mag worden dat tien euro voor een gloednieuwe laptop niet redelijk is. De koper had onderzoek moeten doen naar de buitengewoon lage prijs van de laptop en moeten bevestigen dat dit ook werkelijk de prijs is waarvoor de verkoper de laptop wilde verkopen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel of anderszins nog vragen heeft met betrekking tot het rechtsgeldig ontstaan van een overeenkomst en het gerechtvaardigd vertrouwen, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners