Wat te doen als een defect product schade heeft veroorzaakt? | door Eline Maring

Wanneer u een product met gebreken heeft gekocht en dit schade heeft veroorzaakt aan uzelf of aan uw eigendommen, heeft u het recht om die schade te verhalen op de producent. Dit proces omvat echter specifieke regels die in de wet zijn vastgelegd en soms verwarrend kunnen zijn. In dit artikel leg ik u deze regels uit op een begrijpelijke manier.

Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid  heeft betrekking op schade aan andere eigendommen, veroorzaakt door een gebrekkig product. Wanneer u een product koopt, mag u daar een bepaalde verwachting van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van het product.  Een product dat u koopt moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dit heet conformiteit . De geleverde zaak moet de eigenschappen en kenmerken hebben die de koper redelijkerwijs mag verwachten op basis van de overeenkomst. Dit geldt ook voor eventuele gebreken. Als een product niet aan de verwachtingen voldoet, wordt het als gebrekkig  beschouwd. Wat u van een product mag verwachten hangt af van de presentatie van het product, het verwachte gebruik en wanneer het product op de markt is gebracht. Dat kan dus per situatie verschillend zijn. De schade die vergoed kan worden omvat letselschade, overlijden of schade aan eigendommen. Het is echter belangrijk op te merken dat de schade aan zaken die in de privésfeer worden gebruikt, groter moet zijn dan € 500,-.

De bewijslast
Bij non-conformiteit wordt vermoed dat de zaak bij levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, wanneer de afwijking zich binnen een termijn van één jaar na aflevering heeft voorgedaan. In het geval dat een product schade heeft veroorzaakt aan uw eigendommen, ligt de verantwoordelijkheid om bewijs  te leveren van de schade in principe bij u. Dit betekent dat u moet aantonen dat het product gebrekkig was én dat er een verband bestaat tussen dit gebrek en de schade die u heeft geleden. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar als een product bijvoorbeeld niet aan de verwachte veiligheidsnormen voldoet, wordt het in beginsel automatisch als gebrekkig beschouwd. Wat betreft het verband moet u kunnen aantonen dat zonder gebrek, de schade niet zou zijn opgetreden.

Verweren
De fabrikant die het product dat schade heeft veroorzaakt heeft geproduceerd, kan een aantal verweren gebruiken om aan te tonen dat het product niet gebrekkig is. In deze gevallen ligt de bewijslast bij de fabrikant. Enkele voorbeelden van verweren zijn:

  • Het product is niet door de fabrikant op de markt gebracht;
  • Het product was niet bedoeld voor de verkoop;
  • Het gebrek is het gevolg van overheidsvoorschriften; of
  • Het was voor de fabrikant onmogelijk om het gebrek te ontdekken.

 Wie is er aansprakelijk?
De partij die u aansprakelijk kan stellen is de fabrikant, maar ook de partij die zichzelf als de maker van het eindproduct presenteert. In situaties waarin de schade boven de € 500,- ligt, moet u de fabrikant aansprakelijk stellen. Winkeliers  worden meestal beschermd in dit soort gevallen, waardoor u schade boven de € 500,- niet op hen kunt verhalen. Schade onder de € 500,- kunt u wel op de winkelier verhalen.

Conclusie
Als een gebrekkig product schade heeft veroorzaakt aan andere eigendommen, kunt u de fabrikant van het product aansprakelijk stellen. Schade onder de € 500,- kunt u verhalen op de winkelier, schade boven de € 500,- op de fabrikant. Het is belangrijk om te onthouden dat u de bewijslast heeft met betrekking tot het gebrekkige product. Dit is een complex onderwerp.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot een defect product, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners