Wat zijn uw rechten bij het opzeggen van een abonnement? – door Ilse Baken

U hebt vast weleens een abonnement afgesloten. Nadat u een abonnement heeft afgesloten, kan het zo zijn dat u niet duidelijk weet welke rechten u hebt wat betreft de opzegging van het abonnement. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Hieronder vindt u de rechten die u hebt, indien u een abonnement wilt opzeggen.

Opzeggen abonnement
Er kunnen al snel problemen ontstaan op het moment dat een abonnement moet worden opgezegd. Indien u uw abonnement wilt opzeggen, dient te worden gekeken naar welk type contract er is afgesloten.

Abonnement voor bepaalde tijd
Indien u een abonnement heeft voor bepaalde tijd, kan vaak niet tussentijds worden opgezegd. Hier kan echter van worden afgeweken. Indien u wel tussentijds kan opzeggen bij een abonnement voor bepaalde tijd, moet dit duidelijk zijn vermeld in de algemene voorwaarden.

Abonnement voor onbepaalde tijd
Indien u een abonnement heeft voor onbepaalde tijd, kan het abonnement op elk moment worden opgezegd. U moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn. Nadat u uw abonnement hebt opgezegd, loopt het abonnement nog door tot het einde van de opzegtermijn.

U dient tijdig uw abonnement op te zeggen. Veel bedrijven stellen een termijn op waarbinnen u dient op te zeggen. Die termijn kunt u doorgaans vinden in de algemene voorwaarden. Wacht niet te lang met op het opzeggen van uw abonnement, indien een termijn wordt gehanteerd. Op deze manier komt u niet met onnodige kosten te zitten.

Verlenging abonnement
Een abonnement mag automatisch worden verlengd. Voorwaarde is dan wel dat u na die eerste periode per maand kan opzeggen. Een bewijs van opzegging kan hierbij van cruciale waarde zijn.

Proefabonnement
Proefabonnementen mogen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verlengd. Proefabonnementen stoppen automatisch na de afgesproken (proef)periode.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over het opzeggen van abonnementen? Onze adviseurs helpen u graag verder. In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners