Wet Tijdelijke Huurkorting – door Lynn van Lierop

Wat als een huishouden tijdelijk te maken krijgt met een daling van inkomsten? Het betalen van de huurprijs van hun woning wordt dan ook lastiger. Voorgaande situatie komt erg veel voor in de huidige coronacrisis. Op 1 april 2021 is de Wet Tijdelijke Huurkorting in werking getreden. Met deze wet is beoogd om het aantrekkelijker te maken voor een verhuurder om in te stemmen met een verzoek van de huurder tot tijdelijke huurkorting. Deze wet maakt het voor een huurder van een zelfstandige woonruimte mogelijk om een (tijdelijke) huurkorting te vragen bij de verhuurder.

Huurkorting

Een huurder kan zijn verhuurder schriftelijk verzoeken om de huur tijdelijk te bevriezen of te verlagen wanneer hij zich in financiële moeilijkheden bevindt. Onder bevriezing van de huur wordt verstaan dat de huur niet wordt verhoogd tijdens de jaarlijkse huurverhogingsronde. Doordat de verhuurder en de huurder samen in gesprek gaan, kan de verhuurder maatwerk leveren.

De tijdelijke huurkorting kan voor een periode van één maand tot maximaal drie jaar worden verleend. Na de afgesproken periode kan de verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar het oude niveau van vóór de huurkorting, eventueel vermeerderd met de geldende wettelijk toegestane huurverhogingen gedurende de periode van de huurkorting. Indien de huurkorting langer dan drie jaar duurt mag de verhuurder de huurprijs echter niet terugbrengen naar de oorspronkelijke huurprijs. In dat geval is de huurkorting permanent geworden.

Huurgewenning

De wet maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Dit houdt in dat de huurprijs bij een nieuwe verhuring tijdelijk lager ligt om vervolgens (stapsgewijs) naar de eigenlijke huurprijs te gaan. Dit kan op initiatief van de huurder of verhuurder. Dit draagt bij aan een betere doorstroming van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen.

De nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting heeft dus gunstige gevolgen voor huishoudens waarvoor een tijdelijke huurkorting een aangewezen weg is om in een overbruggingsperiode een oplossing te bieden bij bijvoorbeeld een plotselinge inkomensdaling of om doorstroming naar een duurdere huurwoning te vergemakkelijken.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de verhuiskostenvergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners