Wilsgebreken – door Ayse Tüter

Een overeenkomst kan met vrije wil zijn gesloten, wat het meest gewenste is uiteraard. Het is alleen ook voor te stellen dat dit niet het geval kan zijn in bepaalde situaties. Dit noemen we in het recht ‘een wilsgebrek’.
Er zijn vier verschillende situaties voor te stellen waarin er sprake is van wilsgebrek. Deze zullen hierna verder toegelicht worden.

Bedreiging
Van bedreiging is sprake wanneer een redelijk oordelend mens daardoor beïnvloed kan raken. Hierbij kan er gedacht worden aan een overeenkomst die je eigenlijk niet wilt sluiten, maar waarbij je door een ander gedwongen wordt om dit toch te doen. Meestal komt hier angst bij kijken, waardoor je toch een overeenkomst aangaat.
De bedreigende kan de tegenpartij zijn binnen een overeenkomst, maar ook een derde die je dwingt om een overeenkomst met een ander af te sluiten.

Bedrog
Van bedrog is sprake wanneer iemand je tot het verrichten van een rechtshandeling beweegt door opzettelijk een onjuiste mededeling te doen, opzettelijk een feit te verzwijgen of door een andere ‘kunstgreep’. Met het laatste wordt een handigheid om iets voor elkaar te verkrijgen bedoeld, waarmee je de waarheid achterhoudt.

Misbruik van omstandigheden
Misbruik van omstandigheden houdt in dat er sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden bij iemand zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid.
Op het moment dat degene die een overeenkomst wilt sluiten met een persoon bij wie een bijzondere omstandigheid aanwezig is of diegene beweegt tot het sluiten van een overeenkomst, is er sprake van misbruik van die omstandigheid. Iemand die zich bewust is van de aanwezigheid van zo’n omstandigheid, dient hier ook rekening mee te houden.

Dwaling
Dwaling is van toepassing wanneer een overeenkomst niet gesloten zou worden bij een juiste voorstelling van zaken. Dit zou kunnen betekenen dat één van de partijen (onopzettelijk) een onjuiste mededeling heeft gedaan. Ook kan het zo zijn dat de partij iets wist of behoorde te weten en de tegenpartij diende in te lichten. Tot slot kan het ook zo zijn dat beide partijen een onjuiste voorstelling van zaken had.
Als sprake is van een of meerdere van deze wilsgebreken kan een overeenkomst vernietigd worden.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over wilsgebreken? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.
In aanvulling op de digitale spreekuren blijft het ook mogelijk om uw juridische vragen via de mail te sturen. Voor meer informatie over dit alternatief klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners