Zwangerschap en werk | door Bouke van Brussel

Voor een vrouw in een fysiek veeleisende baan kan een zwangerschap grote gevolgen hebben. Ontdek wat u moet weten over zwangerschap en het verrichten van zwaar werk in dit artikel!

Arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap
De werkgever is verplicht om de belasting van de werkzaamheden van een zwangere vrouw zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de zwangerschap geen risico lopen. Fysieke belasting is een voorbeeld van een risico waar een zwangere werkneemster en haar werkgever rekening mee moeten houden. Hier vallen onder andere tillen en dragen, duwen en trekken en staand werk onder. Vooral gedurende de laatste 26 weken voor de bevalling kan zware lichamelijke arbeid schadelijk zijn voor de baby.

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is er verder een aantal specifieke werkzaamheden die wettelijk verboden zijn:

  • dagelijks meer dan eenmaal per uur hurken, knielen, bukken of staande voetpedalen bedienen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap;
  • meer dan tien kilo in een handeling tillen tijdens de hele zwangerschap en tot drie maanden na de bevalling;
  • meer dan tien keer per dag gewichten van meer dan vijf kilo tillen vanaf de 20ste week van de zwangerschap; en
  • meer dan vijf keer per dag gewichten van meer dan vijf kilo tillen vanaf de 30ste week van de zwangerschap.

De werkgever is verplicht om binnen twee weken na de melding van de zwangerschap de werkneemster in te lichten over de risico’s van het werk voor de vrouw en de baby. Daarnaast is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat de zwangere werkneemster zo min mogelijk fysiek zwaar werk doet. Dit geldt tot zes maanden na de bevalling.

Tijdens de zwangerschap heeft de werkneemster bovendien recht op regelmatige werktijden en rusttijden. Hieronder vallen bijvoorbeeld extra pauzes, geen overwerk en geen nachtdiensten.

Melden van zwangerschap aan werkgever
In principe mag een zwangere vrouw zelf bepalen wanneer zij haar zwangerschap mededeelt aan haar werkgever. Dit kan tot uiterlijk drie weken voordat het zwangerschapsverlof begint. Dan moet de werkgever geïnformeerd zijn.

Zwangerschapsverlof
Een zwangere vrouw heeft recht op minimaal zestien weken verlof. Hiervan zijn zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. Uiterlijk vier weken voor de dag van de uitgerekende bevallingsdatum gaat het zwangerschapsverlof in. Als er wordt gekozen voor vier weken zwangerschapsverlof, worden de overige twee weken opgeteld bij het bevallingsverlof. U vindt informatie over de hoogte van de uitkering in de CAO die van toepassing is op uw sector. De werkgever kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet weigeren.

Ontslagverbod
De werkgever mag een werkneemster niet ontslaan gedurende haar zwangerschap. Dit ontslagverbod geldt vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot en met zes weken nadat de werkneemster weer is begonnen met werken. Wel is het mogelijk een contract voor bepaalde tijd dat afloopt niet te verlengen, tenzij de reden hiervoor zwangerschap is.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw rechten op uw werk tijdens de zwangerschap, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners