Zwarte inkomsten als vermogensschade | door Kadir Can Demir

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als iemand slachtoffer is geworden van een verkeers- en/of bedrijfsongeval, is het mogelijk dat het slachtoffer een tijd niet meer kan werken. Hieruit vloeien een paar rechten voort. Een van de rechten die in dit stuk onder de loep wordt genomen, is het verlies aan verdienvermogen, ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd. Dit recht wordt door de wetgever onder de noemer vermogensschade geschaard. Het verlies aan verdienvermogen wordt bepaald aan de hand van de situatie van inkomsten door werk van vóór het ongeval en ná het ongeval.

Voorbeeld van verlies aan verdienvermogen
Karel werkt bij de Jumbo voor EUR 1.000,- per maand. Van 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2022 heeft hij in totaal EUR 5.000,- verdiend. Op 1 juni 2022 raakt Karel bij een verkeersongeluk betrokken en daardoor kan hij tijdelijk niet werken. De rechter oordeelt dat degene die hem heeft aangereden de schade moet betalen. Wat gebeurt er dan?

In dat geval wordt er gekeken naar wat Karel voor het ongeval verdiende, namelijk EUR 5.000,-, en het aantal maanden (5 maanden). Dat is gemiddeld EUR 1.000,- per maand. Als Karel in de maand juni 2022 EUR 700, – heeft verdiend dan heeft hij een inkomstenverlies van EUR 300,-. Op basis van de wet heeft Karel het recht om het verlies aan verdienvermogen te claimen bij de aansprakelijke partij, diegene die hem heeft aangereden. Dit moet Karel wel bewijzen en dus is het belangrijk dat hij kan aantonen hoe de berekeningen zijn gemaakt en dat hij dat verlies daadwerkelijk heeft geleden. Dit kan aan de hand van loonstroken van voor het ongeval vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2022.

Maar wat gebeurt er als Karel ook zwarte inkomsten heeft voor het ongeval van 1 juni 2022?
In Nederland is het verboden om zwart te werken, dat wil zeggen betaald werk te verrichten zonder hierover belasting te betalen. Dat betekent dus in feite dat het inkomen dat een bepaalde burger ontvangt, gedeeld moet worden met de Belastingdienst. Omdat in de wet staat dat een slachtoffer, in dit voorbeeld Karel, recht heeft op een soortgelijke vergoeding na een ongeval, heeft Karel ook recht op vergoeding van het verlies aan verdienvermogen over de misgelopen zwarte inkomsten. In de letselschadewereld heten deze zwarte werkzaamheden ‘’nevenactiviteiten’’. Dit staat niet in de wet. De Hoge Raad, het hoogste (civiele) rechtsorgaan van Nederland, heeft uitgesproken dat zwarte inkomsten geclaimd kunnen worden met bewijslast voor de eisende partij, het slachtoffer. Het zwarte verlies aan verdienvermogen wordt vastgesteld, of er wordt geschat welk netto inkomen het slachtoffer zou ontvangen als het werk dat hij verrichtte ‘wit’ zou zijn.

Illegaal verkregen inkomsten
Niet alle nevenactiviteiten komen in aanmerking voor vermogensschade. Zo valt bijvoorbeeld het verkopen van drugs onder zwarte inkomsten, maar het is geen verlies aan verdienvermogen waarbij het slachtoffer de schade kan claimen omdat de arbeid waarmee het vermogen wordt verkregen illegaal is. Kortom, zwarte inkomsten kunnen geclaimd worden mits het niet in strijd is met de wet.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit onderwerp of een ander juridisch onderwerp dat wij behandelen, dan kunt u op dinsdag- of donderdagavond vanaf 19:30 uur tot en met 20:45 uur langskomen bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners